• Rental and Mortgage Assistance

  Gói Tài Trợ American Rescue Plan Act (Đạo Luật Kế Hoạch Cứu Hộ Hoa Kỳ, ARPA)

  Nguồn hỗ trợ cho thuê nhà ở và thế chấp lớn nhất của thành phố là federal American Rescue Plan Act. (gói tài trợ liên bang Đạo Luật Kế Hoạch Cứu Hộ Hoa Kỳ). Hội Đồng Thành Phố đã ủy quyền $7 triệu đô la Mỹ tài trợ cho đạo luật liên bang American Rescue Plan Act (Đạo Luật Kế Hoạch Cứu Hộ Hoa Kỳ - ARPA) của Bellevue để hỗ trợ chương trình Cứu Trợ Cho Thuê Nhà Ở và Thế Chấp. Tổ chức dưới đây được Thành Phố ký hợp đồng để cung cấp hỗ trợ cho thuê, thế chấp và chuyển đến đối với cư dân Bellevue có thu nhập thấp và trung bình bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Vui lòng liên hệ trực tiếp với các cơ quan này để biết thông tin về tính đủ điều kiện và thủ tục đăng ký.

  4 Tomorrow

  Catholic Community Services (Dịch Vụ Cộng Đồng Công Giáo)

  • Liên Hệ: Kelsi Williamson, Quản Lý Chương Trình
  • 425-213-1963 Số Máy Lẻ: 2 | Đừng để lại lời nhắn thoại; hãy gọi lại để trao đổi với nhân viên.
  • Thứ Hai - Thứ Sáu
  • 8:30 sáng -4:30 chiều
  • ccsww.org

  Centro Cultural Mexicano

  • Liên Hệ: Salvador Zaragoza, Giám Đốc Điều Hành
  • 425-896-7067
  • Thứ Hai - Thứ Sáu | 8:30 sáng - 5:00 chiều. 
  • Có sẵn đơn đăng ký bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh; nhân viên nói được cả hai thứ tiếng.
  • centroculturalmexicano.org

  Hopelink

  YMCA tại Greater Seattle

  • Liên Hệ: Whitney Fey
  • 253-656-3551
  • Thứ Hai - Thứ Sáu | 9:00 sáng - 5:00 chiều
  • Có Sẵn Trợ Giúp Thuê Nhà cho Người Dân ở Bellevue.
  • Email: renthelp@seattleymca.org
  • seattleymca.org

  The Salvation Army Eastside Corps Community Center

  Đạo Luật Kế Hoạch Cứu Hộ Hoa Kỳ Tài
  Trợ Giới Hạn Thu Nhập Hộ Gia Đình cho
  Chương Trình Cứu Trợ Cho Thuê Nhà
  Ở và Thế Chấp

  2021 GIỚI HẠN THU
  NHẬP HUD
  (Khu Vực
  Seattle-Bellevue HUD Metro
  FMR Có Hiệu Lực từ 6/1/2021)

   

  Quy Mô Gia Đình

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  30% Trung Bình:
  Thu Nhập Rất Thấp

  $24,300

  $27,800

  $31,250

  $34,700

  $37,500

  $40,300

  $43,050

  $45,850

  50% Trung Bình:
  Thu Nhập Thấp

  $40,500

  $46,300

  $52,100

  $57,850

  $62,500

  $67,150

  $71,750

  $76,400

  80% Trung Bình:
  Thu Nhập Trung Bình

  $63,350

  $72,400

  $81,450

  $90,500

  $97,750

  $105,000

  $112,250

  $119,500

   

  Chương trình hỗ trợ cho thuê và thế chấp này được hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần bởi số giải thưởng liên bang SLFRP4086 do Bộ Tài Chính Hoa Kỳ trao cho Thành Phố Bellevue, Washington.

  Hỗ Trợ Cho Thuê Nhà Ở

  Ngoài ARPA, còn có sẵn các quỹ hỗ trợ cho thuê nhà ở thông qua các tài nguyên khác. Các tổ chức khác cung cấp hỗ trợ cho thuê nhà ở bao gồm:

  Attain Housing

  Indian American Community Services (Dịch Vụ Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Ấn, tên cũ IAWW)

  Mùa Xuân Cuộc Sống

  Đường Dây Cuộc Sống

  Muslim Community Resource Center (Trung Tâm Nguồn Lực Cộng Đồng Hồi Giáo)

  • Điện thoại: 888-404-6272
  • Giờ làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu, 10 giờ sáng - 4 giờ chiều.
  • Trang web: https://mapsredmond.org/mcrc/

  Mặt Đất Vững Chắc

  St Vincent de Paul, St Louise Parish

  Kết Nối Khủng Hoảng King County 211