• Chương Trình Quản Lý Rừng (Forest Management Program) của Bellevue bảo vệ các tài nguyên thiên nhiên trên diện tích xấp xỉ 2,000 mẫu Anh, gồm công viên và đất công của Khu Bảo Tồn Phát Triển Động Thực Vật Bản Địa (Native Growth Protection Area, NGPA) – từ những hành lang sông suối và đất ngập nước dễ bị ảnh hưởng từ môi trường cho tới không gian rừng cây mở. Các khu vực này mang lại những lợi ích rất đa dạng, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống ở Bellevue. Vấn đề giữ gìn và quản lý những tài nguyên quý giá này là rất quan trọng đối với tương lai của cộng đồng chúng ta, và chúng tôi sẽ nỗ lực quản lý tài nguyên bằng kỹ năng và sự chu toàn.

  Image of forest trail

  Việc quản lý hiệu quả các tài nguyên thiên nhiên này bắt đầu bằng một bản kiểm kê bất động sản. Công nghệ Hệ Thống Thông Tin Địa Lý (Geographical Information System, GIS), các khảo sát về địa hình và pháp lý cũng như hoạt động điều tra thực địa được sử dụng kết hợp để đánh giá điều kiện tại mỗi khu vực. Sau đó, chúng tôi sử dụng kỹ thuật tăng cường và khôi phục nhằm hỗ trợ quá trình diễn thế tự nhiên để cải thiện sức khỏe rừng và tình trạng của hệ sinh thái. Nỗ lực của chúng tôi bao gồm các hoạt động như tỉa thưa, chặt bỏ cây đơn lẻ, kiểm soát cỏ độc hại, áp dụng kỹ thuật sinh học ngăn xói bờ và trồng cây xanh, cây bụi bản địa.

  Mục Tiêu của Chương Trình Quản Lý Rừng

  • Đảm bảo an toàn cho công dân – Chặt bỏ các cây chết, cây hỏng và nhiễm bệnh, tức những cây có thể gây nguy hiểm cho khách tới thăm công viên hoặc nhà cửa, tài sản ở khu lân cận.
  • Cải thiện tình trạng rừng – Rừng khỏe mạnh nhất khi tập hợp đa dạng loài và tuổi thọ cây. Bellevue sẽ tiến hành trồng và tỉa thưa rừng để đạt được mục tiêu này.
  • Bảo vệ và tăng cường sinh cảnh cho động vật hoang dã – Cây xanh là một thành phần quan trọng trong hệ sinh thái đô thị, cung cấp thức ăn và môi trường sống cho động vật hoang dã tại địa phương.
  • Tạo cơ hội vui chơi giải trí – Rừng mang lại cơ hội cho nhiều hoạt động vui chơi giải trí đa dạng ngoài trời. Những khu rừng khỏe mạnh tạo thành một nơi tuyệt vời để tận hưởng một ngày!
  • Sử dụng đất vùng đệm – Cây xanh và cây bụi được giữ lại và trồng để phân tách khu vực phát triển bất động sản.
  • Bảo vệ chất lượng nước - Chúng tôi quản lý thảm thực vật để làm ổn định chất đất và các sườn dốc, làm giảm lượng nước mưa chảy thoát và tình trạng xói mòn đi kèm.

  Quản Lý & Gìn Giữ

  Dù mỗi khu đất rừng lại có những đặc trưng riêng, song đều có chung các hoạt động quản lý, bao gồm:
  • Trồng cây xanh, cây bụi và cây trồng nền
  • Kiểm soát thực vật độc hại
  • Cắt tỉa, tỉa thưa và chặt bỏ cây
  • Vạch rõ và điều tra ranh giới bất động sản
  • Dọn sạch rác vụn

  Các dự án khôi phục rừng rất thường gặp trong Hệ Thống Công Viên Bellevue (Bellevue Park System). Trong thời gian thực hiện, các khu vực này có thể có diện mạo không được đẹp mắt trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm – quý vị có thể nhìn thấy cây bị chặt thành khúc, mặt đất trần trụi, nơi trữ vật liệu, các hệ thống tưới tiêu tạm thời và máy móc chống xói lở. Những tình trạng không thuộc về tự nhiên này chỉ là tạm thời và là cần thiết cho những người quản lý rừng đạt được các mục tiêu tăng cường. Xin liên lạc với chúng tôi nếu quý vị có bất cứ câu hỏi hay quan ngại nào về một dự án cụ thể nào đó. 

  Tìm hiểu thêm về một số loại cỏ độc hại mà chúng tôi đang kiểm soát tại các khu rừng ở Bellevue:  https://www.nwcb.wa.gov/

  Tham gia tình nguyện trong Hệ Thống Công Viên Bellevue với Ban Tài Nguyên Thiên Nhiên (Natural Resource Division):  https://bellevuewa.gov/volunteering/environmental-stewardship