• Community Resources

  Header Image
  bellevue header

  Những Dịch vụ Ích lợi cho Cộng đồng

  Hãy lưu ý rằng nhiều đường kết nối bên ngoài (các links) trên trang này không có sẵn bằng tiếng Việt

  Thành phố Bellevue và các tổ chức phối hợp với chúng tôi đang cung cấp những dịch vụ ích lợi để tu bổ cuộc sống của quí bạn. Nếu quí bạn cần giúp đỡ để nuôi sống gia đình hay tìm nơi trú ngụ qua đêm, hãy xem trang trên mạng 2-1-1 Community Resources.

  Trong các Trường hợp Khẩn cấp

  Nếu bạn đang trong tình huống khẩn cấp, hãy gọi 911 để được trợ giúp ngay lập tức từ sở cảnh sát và sở cứu hỏa. Trong những tình huống không khẩn cấp, hãy gọi 425-577-5656. Các lời Khuyên khi có Động Đất

  • Trụ sở Cảnh sát, Tòa Thị chính Thành phố, 450 110th Ave. NE
  • Đồn Cảnh sát Crossroads, 15600 NE Eighth St., Unit C3
  • Đồn Cảnh sát Factoria, 3915 Factoria Blvd. SE

  Nếu xảy ra trường hợp khẩn cấp hay tình trạng thời tiết khắc nghiệt ở Bellevue, bạn có thể tìm thấy thông tin về những gì cần làm tại trang Các trường hợp Khẩn cấp và Thời tiết Khắc nghiệt. Văn phòng Quản lý Trường hợp Khẩn cấp của Sở Cứu hỏa có các gợi ý về cách chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp.

  Các Dịch vụ ngay tại Khu dân cư

  Trường học

  Thư viện

  Hệ thống Thư viện Quận King có ba thư viện ở Bellevue. Các thư viện cung cấp dịch vụ ESL và các dịch vụ khác cho người không nói được Tiếng Anh.

  • Thư viện Bellevue, 1111 110th Ave. NE
  • Thư viện Crossroads, 15600 NE Eighth St.
  • Thư viện Lake Hills, 15590 Lake Hills Blvd.

  Trợ giúp với các Hóa đơn Nước

  Các cư dân với thu nhập thấp, bao gồm cả những người cao niên và người khuyết tật, có thể được giảm hóa đơn tiền nước của họ hay được nhận các khoản giảm trừ nếu họ thuê căn nhà đang ở. Họ cũng có thể được nhận các khoản giảm trừ đối với một số thuế dịch vụ tiện ích mà họ trả nếu họ làm chủ kinh doanh. Giá Dịch vụ Tiện ích và Giảm Thuế

  Trợ giúp với việc Sửa chữa Nhà

  Những chủ sở hữu nhà có thu nhập từ mực thấp đến mực trung bình ở Bellevue có thể được nhận các khoản trợ cấp và các khoản vay không tính lãi cho việc sửa chữa để giúp căn nhà của họ tốt lành và an toàn hơn, bao gồm việc sửa chữa đường ống bị hỏng, đường dây điện không an toàn và mái nhà bị hư hại. Hỗ Trợ Sửa chữa Nhà