• Council Pledge

  Header Image
  Graphic image of Bellevue's skyline with a kind of ribbon image

  Cam Kết của Hội Đồng

  Văn phòng của Tổ chức Đánh giá Độc lập đã ban hành báo cáo cuối cùng về các chính sách sử dụng vũ lực của cảnh sát Bellevue vào tháng 4 năm 2021. Tập đoàn OIR đã trình bày sơ lược về bản báo cáo cho Hội đồng Thành phố vào ngày 12 tháng 4. Sắp tới, cảnh sát trưởng sẽ tổ chức một cuộc họp báo.   

  Sau cái chết của George Floyd vào mùa hè năm 2020, người dân khắp đất nước và ở địa phương này đã bắt đầu phản đối thực trạng phân biệt chủng tộc có hệ thống đang tiếp diễn. Thị trưởng Lynne Robinson, với sự hỗ trợ của Hội đồng Thành phố, cam kết sẽ xem xét việc sử dụng vũ lực của cảnh sát ở Bellevue để xác định liệu có cần thực hiện cải cách nào hay không. 

  Bellevue cam kết các chính sách và thực hành của mình sẽ phục vụ bình đẳng và công bằng cho tất cả cộng đồng, với mục tiêu đảm bảo người Da đen và những người da màu khác được an toàn và tôn trọng. Tất cả những người sống và/hoặc làm việc ở đây, cùng tất cả những người đến thăm, đều cảm thấy được an toàn ở Bellevue. Cụ thể, thành phố đã cam kết: 

  1. Xem xét các chính sách sử dụng vũ lực của cảnh sát.
  2. Gắn kết cộng đồng bằng cách tập hợp nhiều kết quả đầu vào, kinh nghiệm và câu chuyện khác nhau khi xem xét.
  3. Báo cáo các phát hiện khi xem xét với cộng đồng và tìm kiếm phản hồi.
  4. Cải cách các chính sách sử dụng vũ lực của cảnh sát.

  Hiện chúng tôi đang trong giai đoạn cải cách cam kết, khi hội đồng xem xét các phát hiện và khuyến nghị trong báo cáo của Tập đoàn OIR. 

  Xem xét

  Tháng 9 năm 2020, thành phố đã thuê Tập đoàn OIR xem xét chính sách sử dụng vũ lực của cảnh sát Bellevue và đề xuất bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách đó nếu cần. Các chính sách sử dụng vũ khí hiện có của Bellevue nằm trong phần 1 cuốn cẩm nang chính sách của sở cảnh sát, cũng được liên kết từ các trang Giới thiệu về Chúng tôi của sở.

  Tập đoàn OIR đã hoàn thành bài phân tích về các chính sách sử dụng vũ lực ở Bellevue, với những phát hiện và khuyến nghị thể hiện trọng tâm của báo cáo được ban hành vào mùa xuân năm 2021. 

  Gắn kết

  Từ tháng 10 đến 12, OIR gắn kết các bên liên quan và cộng đồng nói chung, mời tất cả cùng chia sẻ kinh nghiệm và kỳ vọng. OIR đã phản hồi thông qua cuộc gọi với các bên liên quan, trả lời khảo sát trực tuyến, các cuộc họp công khai mở, các cuộc điện thoại, thông tin liên lạc bằng văn bản và các phiên lắng nghe cộng đồng.

  Phiên Lắng nghe  

  Cư dân và các bên liên quan khác đã chia sẻ suy nghĩ và kinh nghiệm của họ tại ba phiên lắng nghe cộng đồng qua mạng vào tháng 10 năm 2020. Các phiên này do OIR hỗ trợ và phát trực tiếp trên Bellevue TV (kênh truyền hình cáp 21), các phiên lắng nghe qua mạng luôn có thể xem bất cứ lúc nào.

  Báo cáo

  Đối với giai đoạn thứ ba của cam kết - Báo cáo các phát hiện khi xem xét cho cộng đồng và tìm kiếm phản hồi - OIR đã ban hành báo cáo sơ bộ vào tháng 2 năm 2021. Thành phố trưng cầu dân ý về các phát hiện và khuyến nghị của dự thảo.

  Sử dụng các kết quả đầu vào nhận được vào tháng 2, OIR đã chuẩn bị báo cáo cuối cùng và trình bày trước hội đồng vào ngày 12 tháng 4. Trong những tuần tới, hội đồng sẽ được xác định các bước đi tiềm năng nhằm đáp ứng các khuyến nghị của chuyên gia tư vấn.

  Tin tức & cập nhật

  Alerts
  Receive emails or texts regarding updates about this project.